04
Feb

נַפָּח

הם עשו את שיפוץ המדרגות שלנו יותר ממה שיכולנו לחלום עליו. מאיכות המוצר ועד להתקנת המומחה התלהבנו מהתוצר הסופי. אנו יודעים שהמדרגות הללו יימשכו לכל החיים.